คำและภาพ : หทัยสินธุ สินธุหทัย

เกิดแต่ดินยินดีที่มีราก
เกิดจากการฝังฝากจากแม่พ่อ
จากข้าวคำจ้ำป่นอดทนรอ
จนเกิดก่อเป็นชีวิตจิตวิญญาณ

จากแคขาวลวกขมถมท้องกิ่ว
จากหมกฝูงปลาซิวสดสะอ้าน
จากแจ่วจิ้มอิ่มพอต่อสู่งาน
จากสุกหวานมะม่วงหอมค้อมเคารพ

ข้าพเจ้ามีศรัทธาในข้าพเจ้า
ที่ยังมีวัยเยาว์เชื่อมบรรจบ
ธารลำปาวที่พึ่งพิงที่อิงซบ
ยังเรื่องเล่าไม่รู้จบอยู่ครบครัน

ขอบคุณชะตากรรมที่นำทาง
ขอบคุณผู้ผ่านทางอย่างความฝัน
ขอบคุณลมหายใจสายสัมพันธ์
ขอบคุณโลกเดียวกัน ขอขอบคุณ