คำ : ศักดิ์สิริ มีสมสืบ
ศิลปิน : รินคม มีสมสืบ

เมื่อจิตอันละเอียดลึกซึ้งสัมผัสความงามแล้ว
วิธีการนั้นย่อมมีหลากหลาย
ถ้าจิตไปไม่ถึงตรงนั้น
ความรู้ทั้งหลายก็ไม่มีความหมาย
วาดรูปเป็นเรื่องวิธี
ศิลปะเป็นเรื่องวิถี
วิธีเป็นเรื่องความรู้
วิถีเป็นเรื่องความเข้าใจชีวิต
การวาดรูปให้สวย
เป็นเรื่องรองจากการวาดชีวิตให้งาม

***การออกไปวาดวิวสถานที่จริง​ ไม่ใช่แค่ได้วาด​ ยังได้เดิน​ ได้มอง​ ได้กลิ่น​ ได้ยิน ได้เห็นแสง​ เงา​ สี​ บรรยากาศ​ รูปที่เราวาดก็มีที่มาที่ไป​ มีที่มั่นที่หมาย
ที่ฝากที่ฝัง ที่อ้างที่อิง​ คนเรียนวาดรูป​ จะอย่างไรก็ควรออกเดิน ไปวาดวิวสถานที่จริงบ้าง​ เดินให้ขาแข็งแรง​ ต่อไปเหาะเหินเดินอากาศก็จะไม่เหลิงลอย