คำ : ธีระธรรม แก้วเพ็ญศรี
ภาพ : ชูลี สุชาติ

เมื่อเหรียญมีสองด้านผ่านการเสี่ยง
สุดแต่โชคจะเอนเอียงไปด้านไหน
สุดแต่ฟ้าจะกำหนดความเป็นไป
สุดแต่ใจจัดวางทางที่เดิน

อยู่อย่างเสี่ยงถ้วนหน้าชะตากรรม
ใครเหยียบย่ำหัวอกระหกระเหิน
ใครอิ่มหนำสำราญอย่างเพลิดเพลิน
ใครเผชิญวิกฤตหมู่สู้เพื่อใคร