คำ : กันย์นรา พิชาพร
ภาพ : ชูลี สุชาติ


แพรวระยิบพริบพรายในสายแดด
ดอกพวงแสดแวดล้อมพร้อมสะพรั่ง
ร่างกายรับแดดอุ่นกรุ่นพลัง
เติมความหวังหยั่งรากฝากชีวิต

หมั่นออกกำลังกายไม่หักโหม
ใช้ธรรมะน้าวโน้มประโลมจิต
ท่ามบทเพลงเคว้งคว้างทุกทางทิศ
จำกัดสิทธิ์เสรีประนีประนอม

ช่อดอกโมกโบกพลิ้วในริ้วรื่น
มะลิชื่นรวยรินส่งกลิ่นหอม
ช่อกุหลาบกำซาบทรวงพวงพะยอม
สุขแวดล้อมดงดอกไม้ไหวระเริง

ท่ามวิกฤติพิษไวรัสระบาดหนัก
อยู่เรือนรักเลิกพะวงมิหลงเหลิง
สงบนิ่งขณะใจไม่กระเจิง
ยังสุขสันต์บันเทิงในเวิ้งว้าง

อ่านหนังสือให้แตกฉานในบ้านเรา
ให้อักษรกล่อมเกลาในโลกกว้าง
เสริมความรู้คู่คุณธรรมนำปล่อยวาง
ยามสงบพบสว่างกระจ่างใจ

อยู่กับงานจารจรดบทกวี
วรรควลีดลดาลสราญไสว
ออกนอกบ้านสวมหน้ากากอนามัย
อยู่ปลอดภัยไกลห่างโรคโศกไม่มี