คำ: พิบูลศักดิ์ มาชา ละครพล
ภาพ:สายัณ ชื่นอุดมสวัสดิ์

ในความรุ่มร้อนนั้นซ่อนหวาน
ฤดูกาลบอกแจ้งสัจจะทั้งหลาย
หนาวเปิงร้อนปลิวฝนปราย
เลวร้ายดีงามเช่นเงา
ไม่ใช่ทุกคนที่จะยิ้ม
ไม่ใช่ทุกคนที่จะเศร้า
ในความเงียบเหงานั้นแฝงงาม
ไม่ใช่ถูกทุกคำตอบ
ไม่ใช่ผิดทุกคำถาม
ธรรมะสอนย้ำทุกโมงยาม
ก้าวตาม ต่อต้าน ตั้งสติ