คำ :สิริวตี
ภาพ : ชูลี สุชาติ

ได้รับทุกอณูรู้สึกได้
หนาวเพราะความห่างไกลให้รู้หนาว
ดาวสักดวงร่ายร้องเพลงของดาว
รักจะบอกข่าวคราวไปฝากรัก

เธอจะเป็นอย่างไรนะไกลเธอ
หนักที่เจอทุกก้าวย่างอย่างหน่วงหนัก
ทักถ้อยความคำนึงจึงถามทัก
พอเพียงแล้วที่กันกักรักเพียงพอ

รัดหัวใจคลับคล้ายร้ายไวรัส
ขอจำกัดพื้นที่แค่นี้ขอ
รอเพียงหวังสักวันที่ฉันรอ
เธอจะใกล้ใจจะก่อรักรอเธอ

วันจะมากกว่านี้อีกกี่วัน
เสมอมั่นไม่เปลี่ยนแปร–แท้เสมอ
เจอแล้วจากยากทำใจอยากได้เจอ
คืนฝันเพ้อแบบนี้อีกกี่คืน

ทนทุกอย่างทางทั้งหมดอดและทน
ชื่นแก้มนวลหน้ามนมิได้ชื่น
กลืนความเหงาร้าวช้ำกี่กล้ำกลืน
ตายามตื่นดวงนี้มีน้ำตา