คำ : โชคชัย บัณฑิต’
ภาพ : ชูลี สุชาติ

ไม้ทุกต้นปรนฝันปลุกปั้นฟ้า
หรือทว่าฟ้าทั้งผืนหยิบยื่นฝน
ให้ความฝันหลั่นร่วงทุกห้วงชล
ไม้ทุกต้นคือฝันแห่งน่านฟ้า

หรือเป็นที่กวีมีความฝัน
เที่ยวรำพึงรำพันฝันเจิดจ้า
ให้คำฝนหล่นใจก่อนไล่คว้า
เขียนคำฝันฝากหล้ากล่อมฟ้าดิน