คำ : ไพวรินทร์ ขาวงาม
ภาพ : ชูลี สุชาติ(ภาพประกอบเดิม ธีรภาพ โลหิตกุล)

ฺ ใบไม้ไหวในวันอันเร่าร้อน
ประหนึ่งพัดโบกพรอันร้อนเร่า
ด้วยหัตถ์ทิพย์หทัยทองโลกของเรา
ไหวใบไม้พลิ้วเบาเมื่อต้องลม

ฺ พักเถิด…ชื่นชีวิตสักนิดเถิด
อย่ากระเจิดกระเจิงใจให้ทุกข์ถม
อย่าหลงเพียงใบเงินเพลินโง่งม
จนมิอาจชื่นชมใบไม้งาม

ฺ สวัสดีชีวิตพินิเพ่ง
อย่ารุงรังรีบเร่งแล้วมองข้าม
อัญมณีรักจริงประจำยาม
ประจำทุกเขตคาม…ประจำใจ

ฺ ใบไม้บางบางจะต่างพัด
อย่ารุงรังรีบเร่งแล้วมองข้าม
เพียงรู้รักแท้ถ่องหทัย
แม้แต่ใบไม้ก็ให้พร

หนังสือ : คือแรงใจและไฟฝัน
ธีรภาพ โลหิตกุล ภาพบันดาลฝัน
ไพวรินทร์ ขาวงาม คำบันดาลใจ
จัดพิมพ์โดย : เรือนพิมพ์แม่ชอบ
ราคา ๓๕๐ บาท (ราคาปก)