คำ:โชคชัย บัณฑิต’
ภาพ : ชูลี สุชาติ

มนุษย์เอ๋ย
คือเชลยธรรมชาติประกาศจับ
ผิดวิถีชีวาคณานับ
อาจล่วงดับลับลาก่อนวาระ

ความก้าวหน้าถูกล้าหลังจับขังคอก
เผยระลอกหมอกมัวชั่วขณะ
ความสำนึกลึกกว่าหายนะ
อยู่ที่จะหาเจอหรือเพ้อพก

มนุษย์เอ๋ย
คือเชลยธรรมชาติหวาดวิตก
อารยะจะสลายสิ้นสายรก
พร้อมตระหนกหรือตระหนักอย่าชักช้า.