คำ : เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์

ต้นปีเป็นต้นไป
บอกอะไรกับเราบ้าง
ความตายไม่เว้นวาง
ไม่เว้นวรรคเลยสักวรรค

ธรรมชาติก็กราดเกรี้ยว
เขมือบเคี้ยวกระเหี้ยนหัก
ครืนครืนด้วยคลื่นยักษ์
แลหวัดนกจะวกมา

ยิ่งวิกฤตยิ่งวิกล
คนกับคนยังเข่นฆ่า
เจตนาไม่เจตนา
ทั้งประมาททั้งพลาดพลั้ง

ยิ่งเจริญยิ่งจะร่อย
ยิ่งจะด้อยสติตั้ง
ยิ่งเตือนยิ่งเลือนรั้ง
ให้โลกรอดตลอดปี