คำ: ศักดิ์สิริ มีสมสืบ

รักษาตนให้พ้นจากโรคภัยทั้งสิ้นเถิด
จากความโกรธเกลียด
จากความบีบคั้นเคร่งเครียด
นอนในที่อากาศถ่ายเท
กินพอประมาณเคี้ยวช้าช้า
เดินออกกำลังกาย
ยิ้มออกกำลังใจ
อ่านออกกำลังสมอง
สำรวมวาจา
ยังประโยชน์ตน
ประโยชน์ท่าน
ประโยชน์โลก
ไปตามมีตามเป็นเทอญ