คำ: รินศรัทธา กาญจนวตี
ภาพ : ชูลี สุชาติ


ข้อมูลโรคไข้หวัดขนัดเนื่อง
ข่าวสารเรื่องไวรัสขนัดแน่น
คนขยาดหวาดกลัวกันทั่วแดน
ต่างวางแผนเพื่ออยู่รอดอย่างปลอดภัย

มนุษย์คิดเอาชนะธรรมชาติ
โดยประกาศกับโลกว่า “ข้ายิ่งใหญ่”
แท้แล้วนั้นธรรมชาติประกาศชัย
โดยเขียนคำประกาศไว้ด้วยไวรัส

ให้รู้แปรรู้ปรับรับบทเรียน
ให้รู้เปลี่ยนรู้แปลงเติม แต่ง ตัด
ให้รู้เห็นสิ่งเร้นพรางกระจ่างชัด
เราล้วนใช้สิ่งใดวัดค่าชีวิต?

ต้องตระหนักรักผู้อื่นเป็นพื้นฐาน
จึงจะผ่านโจทย์ปัญหาฝ่าวิกฤต
บนทางก้าวยาวยืดอันมืดมิด
ต้องหลอมรวมความคิดรวมจิตใจ

อ่านรหัสสัจจะธรรมชาติ
สิ่งผิดพลาดขาดพร่องต้องแก้ไข
แล้วหยิบยื่นความช่วยเหลือเป็นเชื้อไฟ
โหมแรงเพลิงลุกไหม้..เผาไวรัส