คำ : ไพวรินทร์ ขาวงาม
ภาพ : ชูลี สุชาติ

๏ ‘ขอให้ท่านเดินทางโดยสวัสดิภาพ’
บนถนนเรียบราบขรุขระ
การเดินทางใกล้ไกลหลายวาระ
แพ้พ่ายชัยชนะสวัสดี

๏ ‘ขอให้ท่านเดินทางโดยสุขภาพ’
ด้วยต้นทุนบุญบาปต่างวิถี
วันต่อวันเดือนต่อเดือนปีต่อปี
ถึงพรุ่งนี้แม้เสียดายก็สายไป

๏ ‘ขอให้ท่านเดินทางโดยดุลยภาพ’
โปรดรับทราบจิตสำนึกรู้สึกได้
มโนธรรมย้ำข้างนอกบอกข้างใน
ช่อหัวใจจงผลิบานทานตะวัน

๏ ‘ขอให้ท่านเดินทางโดยสันติภาพ’
ในย่ำหยาบวาทกรรมเชือดห้ำหั่น
สมรภูมิภาคภูมิใจต่างใครกัน
ข้ามธารฝันสะพานชีวิตทิศศรัทธา

๏ ‘ขอให้ท่านเดินทางโดยมิตรภาพ’
ทางทอทาบมนุษยธรรมนำเบื้องหน้า
อิสระร่วมกันในพันธนา
หนึ่งชาติหนึ่งโลกาหนึ่งเดียวคน

๏ ‘ขอให้ท่านเดินทางโดยมีสภาพ’
เอื้อเอิบอาบอันอุ่นอวลถ้วนทุกหน
ส่งความสุขกลางความทุกข์ทุกยินยล
ชีวิตดลดั่งใจท่านบันดาลเอง!