ถ้าผู้ชายคนหนึ่งไม่รู้จักดึงตัวจากข้างกายผู้หญิง
ถ้าผู้หญิงคนหนึ่งไม่รู้จักพาตัวเองจากข้างกายลูก
พวกเขายากจะได้ดิบได้ดีล้ำหน้าคนอื่นใบไผ่เขียว