ในยามแพ้ไม่ใช่เวลาสำหรับความโกรธแค้นและเอาคืน
และไม่ใช่เวลาสำหรับการท้อแท้

แต่เป็นเวลาสำหรับการถอยออกมาตั้งหลัก
การถอยออกมาตั้งหลักคือการรุกอย่างหนึ่ง
.ปรัชญา “เล่าจื๊อ” ซ่อนคม กุมความสำเร็จ