คำ: ไร่เหนือ มะลิป่า
ภาพ : ชูลี สุชาติ

๐-นกฤดูกู่ขานผสานเสียง
จากระเบียงออกไปแผ่ไพศาล
เฝ้ามองดูมิรู้สิ้นจินตนาการ
เวิ้งสายธารเทือกเขาผองเหย้าเรือน

กระเพื่อมคลื่นดื่นสายแผ่ลายเส้น
ลมระเนนทุ่งหญ้าทุกคราเคลื่อน
มองเห็นมวลควันไฟใจสะเทือน
เหมือนเห็นแม่นั่งก่อไฟอยู่ในครัว

หรือจริงแล้วแม่ทุกผู้อยู่ในฉัน
เช่นเดียวกันกับผืนดินถิ่นถ้วนทั่ว
ด้วยความรักดาลดลในตนตัว
แม้มืดมัวจะมุ่งหมายจุดไฟชีวิต

ชั่วขณะนิ่งนั่งช่างยาวนาน
รากโบราณเหง้ากอล้วนต่อติด
ลูกคนหนึ่งแม้แตกต่างเส้นทางทิศ
กลับใกล้ชิดผ่านการงานผ่านความรัก…