คำ: โชคชัย บัณฑิต’
ภาพ : ชูลี สุชาติ

ถึงเวลาถ้าต้องตายก็ตายแหละ
ไม่มีใครได้เป็นแพะมีแต่ผี
อนุสรณ์ความรักสามัคคี
หยุดป้ายสีเสรีภาพทอทาบฟ้า

ไม่ชุมนุมสุ่มเสี่ยงรัฐเลี้ยงไข้
พอชุมนุมขับไล่ก็อั้ยหยา
โรคใหม่ใหม่ไล่ล้อมรณา
ทั้งโลกนี้โลกหน้าหวังยาแรง

ไปหรืออยู่ไม่รู้เลยใช่ล้อเล่น
รัฐซ่อนเร้นวาระ? โรคจะแจ้ง!
โลกซ่อนเรื่องไวรัสช่างขัดแย้ง!!
ซ้อนเส้นแบ่งการเมืองเรื่องแกนนำ

ชุลมุนชุลเกช่างเป๋ปัด
ปล่อยไวรัสการเมืองเรื่องน่าขำ
เกิดหรือตาย ไปหรืออยู่ ดูลึกล้ำ
ล้วนเงื่อนงำการเมืองเรื่องไวรัส.