คำ : คม เบ้าสวัสดิไชย
ภาพ : ชูลี สุชาติ
(อินทรวิเชียรฉันท์๑๑)

เนตรน้ำหิมาลัย
เซาะเลาะนัยน์ทลายแดน
หลอมเหลนพญาแถน
อภิบาลตะกอนดิน

ลุ่มโขงเพาะบ่มเชื้อ
ผิวะเหงื่อผสานศิลป์
โตรกแอ่งกระแสสินธุ์
ปะทะเหง้าประเพณี


สนใจสั่งซื้อ“โขง มหานทีแห่งอุษาคเนย์”
หนังสือรวมบทกวีประกอบภาพและสุนทรพจน์ จากศิลปินแห่งชาติ กวีซีไรต์ นักเขียนวรรณกรรมนานาชาติลุ่มแม่น้ำโขง รวมทั้งนักเขียนผู้ร่วมแสดงออกถึงพลังอารมณ์ ความรู้สึก ห่วงใยต่อหายนะก่อนจะสิ้นโขงลึกล้ำเคยค้ำคูน
เถิด! อย่ารอให้ถึงวันสิ้นสูญชีวิตจิตวิญญาณ
***ราคา ปก ๓๕๐ บาท รวมค่าจัดส่ง
***สนใจ ติดต่อ ได้ที่
👇
Facebook page : The 365 days
หรือโทร: ๐๘๑-๖๑๕ ๐๕๓๕
***รายได้หลังหักค่าใช้จ่าย นำไปสนับสนุนจัดกิจกรรมเพื่อแม่น้ำโขง