คำและภาพ : ชูลี สุชาติ

การเดินทางจุดหมายอาจยาวไกล
เหนื่อยกาย ท้อใจก็หยุดพัก
อารมณ์วูบไหวคล้ายลมพัดผ่าน
บางปัญหาโถมถั่งตั้งสติ
ก้อนเมฆคลี่เคลื่อนเหมือนย้ำเตือน
ทุก ๆ ความเป็นไปในแต่ละวัน เวลา
ล้วนก่อเกิดความงาม