สุนทรพจน์ : โชคชัย บัณฑิต’
ภาพ : ธีรภาพ โลหิตกุล

เราตื่นเต้นเห็นมหาป่าเจดีย์
ทุกบ้านมีหิ้งพระใหญ่ ยังไม่สูญ
เพื่อนเมียนมาศรัทธาธรรมได้ค้ำคูณ
หมายเพิ่มพูนบุญญาชะตากำ

ทั้งตื่นใจไมตรีมากสีสัน
ข้ามโขงคั่นคือลาวเคยก้าวย่ำ
ยิ่งซึมซับประทับลงในทรงจำ
ในซิ่นลาวร้อยร่ำไม่สิ้นรอยฯ

คัดย่อจาก”โขงมาหนทีแห่งอุษาคเนย์”

หนังสือรวมบทกวีประกอบภาพและสุนทรพจน์เพื่อแสดงออกถึงพลังอารมณ์ ความรู้สึก ห่วงใยต่อหายนะก่อนจะสิ้นโขงลึกล้ำเคยค้ำคูน เถิด! อย่ารอให้ถึงวันสิ้นสูญชีวิตจิตวิญญาณ

***พิเศษราคา ๓๕๐ บาท รวมค่าจัดส่ง

***สนใจ ติดต่อ ได้ที่ Facebook page : The 365 days

หรือโทร: ๐๘๑-๖๑๕ ๐๕๓๕

***รายได้หลังหักค่าใช้จ่าย นำไปสนับสนุนจัดกิจกรรมเพื่อแม่น้ำโขง