คำ : ศิวกานท์ ปทุมสูติ
ภาพ : สายัณห์ ชื่นอุดมสวัสดิ์

โลกมิได้อยู่ดีที่มั่งคั่ง
และมิได้อยู่ยังเพราะยิ่งใหญ่
ทั้งมิได้อยู่โดยเพียงหนึ่งใด
แต่อยู่ได้โดยรักพิทักษ์ธำรง

…เธอได้ใจหายใจจากออกซิเจน
ฉันได้เส้นเลือดลำเลียงเสบียงนำส่ง
เธอได้ธัญญาหารเลี้ยงว่านวงศ์
ฉันได้คงคาลัยใช้ดื่มกิน

คัดย่อจาก : โขงมหานทีแห่งอุษาคเนย์