คำ : ธมกร
จากหนังสือ: “ด้วยก้าวของเราเอง” สำนักพิมพ์แพรว
ภาพ : ชูลี สุขาติ

คิดถึงธารน้ำไหลในโตรกหิน
คิดถึงตะกอนดินหินผุกร่อน
คิดถึงแดดลมฝนโพ้นอัมพร
ขณะเม็ดทรายสะท้อนแสงทิวา

คิดถึงเธอและใครอีกหลายคน
คิดถึงต้นธารนทีที่เลี้ยงป่า
คิดถึงมวลวิหคภุมรา
ขณะพราวบุปผารอบเพิงพัก

คิดถึงความงามแท้เกิดแต่ใจ
คิดถึงไร่ถึงนาที่เหนื่อยหนัก
คิดถึงโลกทั้งใบใหญ่กว้างนัก
ขณะรักเรียนรู้การดูแล

คิดถึงบาทวรรคกวีแห่งชีวิต
คิดถึงจิตวิญญาณร่วมธารกระแส
คิดถึงปลายน้ำคล่ำเรือแพ
ขณะแพ้ชนะพลางยังจ้ำพาย

คิดถึงความมีอยู่ผู้โดดเดี่ยว
คิดถึงการเกาะเกี่ยวที่หลากหลาย
คิดถึงใจมนุษย์ผุดเม็ดทราย
ขณะสายน้ำเซาะศิลารมณ์