คำ: นนท์ธวัช กองกล้า
ภาพ : ชูลี สุชาติ

ให้ดอกฟ้าสูงส่งอยู่ตรงนั้น
ตรงที่ฉันเอื้อมได้แต่ไม่ถึง
เมื่อดอกฟ้าอยู่บนฟ้าย่อมตราตรึง
และสวยซึ้งเกินจะลงมาตรงนี้

เป็นดอกไม้ในที่เธอมีค่า
ซึ่งงดงามสง่ากว่าที่นี่
เป็นดอกฟ้าสดใสในฤดี
ของกวีเดินดินอันเดียวดาย