ภาพและคำ : ชูลี สุชาติ

ขณะเวลาเคลื่อนไหว
ขณะสายลมวูบผ่าน
ทุก ๆ เรื่องราวแง่งาม
ยังฉายชัด…
ภาพจำที่ตอกและย้ำ
ถึงการเดินทางเมื่อกาลครั้งหนึ่ง

ฝูงมัจฉาแหวกว่ายในธารน้ำ
หรีดหริ่งเรไรร้องขับขาน
กิ่งไม้โยกไกว ใบไม้บางใบร่วงหล่น
รอยยิ้มเสียงหัวเราะ ของใครบางคน
ลับหายไปกับสายธารแห่งกาลเวลา