คำ : เพลงศิลา
ภาพ: ชูลี สุชาติ

ผีเสื้อโบกบินสู่ถิ่นนี้
มาขับขานบทกวีที่ตาเห็น
ณ ขณะโลกบรรเลงเพลงลำเค็ญ
เจ้าโลดเล่นล้อรับกับทำนอง
.
ล่องลอย เปะปะจังหวะไหว
หากยังโล้ลมได้ไม่บกพร่อง
แม้บอบบางแต่บากบั่น…เพียงหันมอง
ใดที่หมอง..ก็พลัน สั่นสะเทือน
.
บังเกิดเรี่ยวแรงรุกขับทุกข์ท้อ
มิระย่อต่อทุกคำทุกเชือดเฉือน
ปีกบาง…บันดาลตาที่พร่าเลือน
บันดาลใจให้คืบเคลื่อนเลิกเลื่อนลอย