คำ:โชคชัย บัณฑิต’
ภาพ: มนตรี อุดมพงษ์

เคยยิ่งใหญ่ไหลหลั่งก็พังพาบ
เขาลงดาบปราบดาอาญาสิทธิ์
ตัดเส้นเลือดเชือดร่างทุกทางทิศ
ขอดโลหิตผลิตไฟขึงสายรก

ตัดสายรากชุมชนราวปล้นฆ่า
เคยขึ้นลงตรงเวลาน้ำตาตก
กระชากเกล็ดเผด็จกาลแม่งันงก
เกินผงกแผ่หงอนต้องนอนซม

คัดย่อจากหนังสือ“โขง มหานทีแห่งอุษาคเนย์”

หนังสือรวมบทกวีประกอบภาพและสุนทรพจน์ของศิลปินแห่งชาติ นักเขียนชื่อดัง ศิลปิน และกวี มากมาย เพื่อแสดงออกถึงพลังอารมณ์ ความรู้สึก ห่วงใยต่อหายนะก่อนจะสิ้นแม่น้ำโขงอันลึกล้ำค้ำคูน เราไม่อยากให้แม่น้ำสายสำคัญหายไปจากเรา และก็ไม่อยากให้ใครสูญสิ้นชีวิตจิตวิญญาณในลุ่มน้ำนั้น

🙏🌹❤️😊

บทกวี

๑ วันวินาศ : เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์
๒ โขงฟ้องฟ้า : ชมัยภร บางคมบาง
๓ แด่…แม่น้ำพญานาค : ไพฑูรย์ ธัญญา
๔ หยาดดาว : ศักดิ์สิริ มีสมสืบ
๕ ธรรมชาติมิใช่ของใครหนึ่ง : นิภา บางยี่ขัน
๖ มือที่มองเห็น : ศิวกานท์ ปทุมสูติ
๗ ศาสตร์แห่งพระราชา : ภักดิ์ รตนผล
๘ สัญญาณจาก ธรรมชาติ : ตุลยา ตัณฑ์กำเหนิด
๙ สิ้นแม่สิ้นวิถีสิ้นชีวิต : เรวัตร์ พันธุ์พิพัฒน์
๑๐ จากเที่ยวบินหลวงพระบาง : ข้าเห็นเขื่อนขวางอยู่กลางโขง : โชคชัย บัณฑิต’
๑๑ ขณะขอขมา : อังคาร จันทาทิพย์
๑๒ แม่น้ำโขง ธารอารยธรรมหรือน้ำตา : สัจภูมิ ละออ
๑๓ “แม่ของ” ก่อนจะเหลือเพียงตำนาน : นายทิวา
๑๔ หิมาลัยเยาะฟ้า-เย้ยดิน : สมศักดิ์ ศรีเอี่ยมกูล
๑๕ โลก – โลภ : ปรีดา ข้าวบ่อ
๑๖ สานใจให้น้ำโขง : สมปอง ดวงไสว
๑๗ เขื่อนข่มขืนแม่น้ำโขง : พินิจ นิลรัตน์
๑๘ สองฝั่งแม่น้ำ ในดวงตา : ดิเรก นนทชิต
๑๙ กิ๋วล่อง : มหา สุรารินทร์
๒๐ จึงเห็นแจ้งในแรงน้ำ : วาปี คำโปตา
๒๑ ขวัญแม่ : โมกหอม
๒๒ ทำเป็นอย่างเป็นธรรม : องอาจ สิงห์สุวรรณ
๒๓ พลังลม : ธาร ธรรมโฆษณ์
๒๔ เกยตื้น :ชิด ชยากร
๒๕ โขงขมขื่น : มีนา ฟ้าศุกร์
๒๖ มีเพียงข่าวแสนเศร้าเผาหัวใจ : แม่น้ำแรลลี่
๒๗ น้ำโขง : คม เบ้าสวัสดิชัย
๒๘ แม่น้ำโขง มหานทีนัยชีวิต : พนม มุกดา
๒๙ ‘ของ คน เขื่อน’ : ของนทีใช่ของใคร? : บรรจง บุรินประโคน
๓๐โลกที่ถูกฝังทั้งเป็น : สิริวตี
๓๑ ลำน้ำแห่งชีวิตสองฝั่งโขง:คำมนต์ ภูกำพร้า
๓๒ บันทึกรักลำโขง : เตือนตา มีจันทร
๓๓ กราบเม็ดทราย : นลินมณี
๓๔ ที่เรา ที่เขา หรือที่ใคร : เพลงศิลา
๓๕ ความสงสัยของปลากับหยดน้ำตาของแม่น้ำ : รินศรัทธา กาญ-จนวตี
๓๖ คือลมหายใจ คือชีวิต: อมฤต เหรียญทอง
๓๗ มิ่งมหานทีแห่งชีวิต : พุทธิ์นันทะ ผลชัยอรุณ
๓๘ ไหลมาจากฟากฟ้าหิมาลัย :นรเศรษฐ์ ทับทิมทอง
๓๙ วิกฤตแม่น้ำโขง :รติรัตน์ รถทอง
๔๐ โขง: กิตติ อัมพรมหา
๔๑ ลอยกระทง : อมรศักดิ์​ ศรีสุขกลาง
๔๒ ขอดโขง :กันต์นัทธ์ อัญ
๔๓ สายพิณไหลในลำโขง : อภิสิทธิ์ อ่อนสีทอง
๔๔ ขอบโขง : ธรรมรุจา ธรรมสโรช
๔๕ เส้นเลือดแห่งแม่น้ำโขง : ชาตรี อรุณพัด
๔๖ บ้านอยู่ฝั่งขวาแม่น้ำของ : ชัชวาลย์ โคตรสงคราม
๔๗ แม่น้ำไม่ใช่รางเดินเรือ: วีระศักดิ์ จันทร์ส่งแสง
๔๘ มรสุมตะวันตกเฉียงเหนือในลาวใต้ : ศิริวร แก้วกาญจน์
๔๙ แม่น้ำชื่อแม่โขง : มนตรี อุดมพงษ์
๕๐ ปาฏิหาริย์ ผาสาด : ชูลี สุชาติ

🌹❤️😊

สุนทรพจน์ แด่แม่น้ำโขง

ธีรภาพ โลหิตกุล
ศักดิ์สิริ มีสมสืบ
เจน สงสมพันธุ์
เรวัตร์ พันธุ์พิพัฒน์
วีระศักดิ์ จันทร์ส่งแสง
โชคชัย บัณฑิต’
ประชาคม ลุนาชัย
อังคาร จันทาทิพย์
อนุสรณ์ ติปยานนท์

***พิเศษจากราคา ปก ๓๕๐ บาท ลดพิเศษ Pre-order ราคา ๒๙๐ รวมค่าจัดส่ง
(หมดเขตพรีออร์เดอร์ ๑ มี.ค ๒๕๖๓ นี้ )

👇

Facebook page : The 365 days

***รายได้หลังหักค่าใช้จ่าย นำไปสนับสนุนจัดกิจกรรมเพื่อแม่น้ำโขง