คำ : สัจภูมิ ละออ
ภาพ: ยอด เนตรสุวรรณ

คือสายธารแห่งอารยธรรม
วรรณกรรมศิลปะอักษรสาร
ประเพณีวัฒนธรรมงามตามตำนาน
ค่อยส่งผ่านจากรุ่นสู่รุ่นไป

ครั้นธารน้ำไหลผ่านกาลเปลี่ยนแปลง
สีจักแดงเป็นเลือดเดือดดุไหม
หรือเป็นธารน้ำตาเต็มอาลัย
อยู่ที่ใคร ใช่เรา…เราทุกคน