เพลง : โขงมหานที
ดนตรี :ดร.รศ.สุชาติ​ แสงทอง
ขับร้อง : มัลลิการ์​ ชมภู
ภาพประกอบ : ศักดิ์สิริ มีสมสืบ

https://drive.google.com/file/d/0B11eBpabAfTASm1WUnYwbkg5QTBUVnNUamRFdXdZaEF1YkYw/view?usp=sharing