คำและภาพ : ธีรภาพ โลหิตกุล

“ผมรู้สึกเสียดายอย่างยิ่งที่ไม่มีโอกาสไปรับรางวัลแม่น้ำโขง เพราะตอนนั้นผมนอนอยู่บนเตียง” ครั้งหนึ่งที่ผู้เขียนได้รับฟังคำปรารภจาก ท่าน อจ ธีรภาพ โลหิตกุล จึงเป็นที่มาของสุนทรพจน์ของนักเขียนรางวัลวรรณกรรมนานาชาติ ประจำ ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ซึ่งเขียนไว้แต่ยังไม่ได้อ่านที่ใด…

สุนทรพจน์

ในฐานะสื่อมวลชนสายงานสารคดี ผมมีโอกาสไปสัมผัสวิถีชีวิต และศิลปวัฒนธรรมในประเทศเพื่อนบ้านลุ่มน้ำโขง คือ เวียดนาม ลาว กัมพูชา เป็นครั้งแรกตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๓๓ ตามมาด้วยพม่า ปี ๒๕๓๖ ซึ่งช่วงเวลานั้น หลายประเทศที่กล่าวมาเพิ่งฟื้นจากภาวะสงคราม บางประเทศ อย่างกัมพูชา ยังมีการสู้รบ ชนิดที่ระหว่างการถ่ายทำสารคดี บางที เรามีเสียงปืนใหญ่ดังขับกล่อมในระยะแค่สิบกิโลเมตร

ซึ่งการสัญจรรอนแรมไปในลุ่มน้ำโขง ทำให้ผมมองเห็นความแตกต่างหลากหลาย ทั้งวัฒนธรรมการแต่งกาย การนับถือศาสนา ภาษา และอาหารการกิน ซึ่งมาตรฐานความสวย ความงาม ความอร่อย มิได้มีมาตรฐานเดียว อย่างที่เคยเข้าใจ

การเรียนรู้ท่ามกลางการเดินทาง เปิดประตูใจให้ยอมรับความแตกต่างของชาวลุ่มน้ำโขง กระทั่งยอมรับว่า เราสามารถอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขได้ หากเคารพในความ “ไม่เหมือน” กันและกัน ซึ่งวันนี้ คือหัวใจสำคัญของการสถาปนา “ประชาคมอาเซียน” ภายใต้คำขวัญ “Unity on Diversity”…เอกภาพบนความแตกต่างและหลากหลาย

*** กราบขอบพระคุณ อจ ธีรภาพ โลหิตกุลที่เอื้อเฟื้อทั้งภาพถ่าย คำอธิบายภาพ เป็นที่ปรึกษาและมอบสุนทรพจน์จากใจให้ลงในหนังสือ “โขง มหานทีแห่งอุษาคเนย์”

หนังสือรวมบทกวีประกอบภาพและสุนทรพจน์เพื่อแสดงออกถึงพลังอารมณ์ ความรู้สึก ห่วงใยต่อหายนะก่อนจะสิ้นโขงลึกล้ำเคยค้ำคูน เถิด! อย่ารอให้ถึงวันสิ้นสูญชีวิตจิตวิญญาณ

***พิเศษจากราคา ปก ๓๕๐ บาท ลดพิเศษ Pre-order ราคา ๒๙๐ รวมค่าจัดส่ง

***สนใจ ติดต่อ ได้ที่ Facebook page : The 365 days

หรือโทร: ๐๘๑-๖๑๕ ๐๕๓๕

***รายได้หลังหักค่าใช้จ่าย นำไปสนับสนุนจัดกิจกรรมเพื่อแม่น้ำโขง

อ่านต่อ: 365-blog.com