คำ: อังคาร จันทาทิพย์
ภาพ : มิ่งขวัญ ถือเหมาะ

ประทีปกระทง ลงลอยไหนในคืนค่ำ
เหือดแห้งน้ำ มิอาจไหลดวงไฟล่อง
เหลือสายน้ำอาบหน้า น้ำตานอง
คืนเพ็ญเดือนสิบสอง ใจล่องลอย

หายนะมาเยือนแล้วเรือนเหย้า
ภูมิลำนำ ภูมิลำเนา โอ้ เศร้าสร้อย
ห่างและหาย สูญฮีต เคยขีดฮอย
โอ้ ยับย่อยแล้วดวงหน้าอุษาคเนย์

“โขง มหานทีแห่งอุษาคเนย์”

หนังสือรวมบทกวีประกอบภาพและสุนทรพจน์เพื่อแสดงออกถึงพลังอารมณ์ ความรู้สึก ห่วงใยต่อหายนะก่อนจะสิ้นโขงลึกล้ำเคยค้ำคูน เถิด! อย่ารอให้ถึงวันสิ้นสูญชีวิตจิตวิญญาณ
***พิเศษจากราคา ปก ๓๕๐ บาท ลดพิเศษ Pre-order ราคา ๒๙๐ รวมค่าจัดส่ง
***สนใจ ติดต่อ ได้ที่ Facebook page : The 365 days
หรือโทร: ๐๘๑-๖๑๕ ๐๕๓๕
***รายได้หลังหักค่าใช้จ่าย นำไปสนับสนุนจัดกิจกรรมเพื่อแม่น้ำโขง