คำ : รินศรัทธา กาญจนวตี
ภาพ :  สายัณห์ ชื่นอุดมสวัสดิ์

…..
ปลา :

ฤดูน้ำหลากล้นเคยวนว่าย
น้ำก็หายกลายเป็นหาดอยู่กลาดเกลื่อน
หรือแม่โขงส่งสารสัญญาณเตือน
รู้สึกเหมือนกระแสแม่เปลี่ยนไป

แม่น้ำ :
คำของเจ้า แม่เฝ้าฟังอย่างขมขื่น
อดทนฝืนตอบคำถามตามสงสัย
ก่อนเคยงามด้วยน้ำโขงโยงน้ำใจ
เชื่อมสายใยร้อยเกี่ยวหนึ่งเดียวกัน

***บางวรรคตอนจาก บทกวี “ความสงสัยของปลากับหยดน้ำตาของแม่น้ำ

“โขง มหานทีแห่งอุษาคเนย์”หนังสือรวมบทกวีประกอบภาพและสุนทรพจน์เพื่อแสดงออกถึงพลังอารมณ์ ความรู้สึก ห่วงใยต่อหายนะก่อนจะสิ้นโขงลึกล้ำเคยค้ำคูน เถิด! อย่ารอให้ถึงวันสิ้นสูญชีวิตจิตวิญญาณ

***พิเศษจากราคา ปก ๓๕๐ บาท ลดพิเศษ Pre-order ราคา ๒๙๐ รวมค่าจัดส่ง

***สนใจ ติดต่อ ได้ที่ Facebook page : The 365 days
หรือโทร: ๐๘๑-๖๑๕ ๐๕๓๕

***รายได้หลังหักค่าใช้จ่าย นำไปสนับสนุนจัดกิจกรรมเพื่อแม่น้ำโขง