คำ : เรวัตร์ พันธ์ุพิพัฒน์
ภาพ : : สายัณห์ ชื่นอุดมสวัสดิ์

ท่ามกลางกาละกระแส
จริงลวงแน่แท้แปรเปลี่ยน
ดินน้ำลมไฟไหวเวียน
เสถียรปะทะสะเทือน

สายน้ำทุกช่ือคือแม่
จริงแท้ส่ิงใดไม่เหมือน
เมื่อถูกกั้นปิดบิดเบือน
ย้อนเคลื่อนสู่อนารยยุค ! ฯ

***บางวรรคตอนจาก บทกวี สิ้นแม่สิ้นวิถีสิ้นชีวิต

“โขง มหานทีแห่งอุษาคเนย์”

หนังสือรวมบทกวีประกอบภาพและสุนทรพจน์เพื่อแสดงออกถึงพลังอารมณ์ ความรู้สึก ห่วงใยต่อหายนะก่อนจะสิ้นโขงลึกล้ำเคยค้ำคูน เถิด! อย่ารอให้ถึงวันสิ้นสูญชีวิตจิตวิญญาณ
***พิเศษจากราคา ปก ๓๕๐ บาท ลดพิเศษ Pre-order ราคา ๒๙๐ รวมค่าจัดส่ง
***สนใจ ติดต่อ ได้ที่ Facebook page : The 365 days
หรือโทร: ๐๘๑-๖๑๕ ๐๕๓๕
***รายได้หลังหักค่าใช้จ่าย นำไปสนับสนุนจัดกิจกรรมเพื่อแม่น้ำโขง