คำ: อภิสิทธิ์ อ่อนสีทอง
ภาพ:รวินท์นิภา อุทรัง

พิณกรีดสายโหวดไล่เสียงเคียงลำแคน
เศร้าเหลือแสนแดนสลิลถิ่นอาศัย
ขอดแห้งแล้วดั่งเพลงพิณขาดวิ่นไป
เมื่อสิ้นไร้ผู้ขึ้นสายสืบลายพิณ

แม่ป่าวร้องประกาศก้อง ‘ทำนองกวี’
หวังเสียงพิณเเห่งเสรีนี้ยลยิน
เป็นสื่อเสียงเคียงคู่สู้เพื่อสินธุ์
ทลายถิ่นเขื่อนกั้นให้พังครืนฯ

“โขง มหานทีแห่งอุษาคเนย์” หนังสือรวมบทกวีประกอบภาพและสุนทรพจน์เพื่อแสดงออกถึงพลังอารมณ์ ความรู้สึก ห่วงใย ก่อนจะสิ้นโขงลึกล้ำเคยค้ำคูน เถิด! อย่ารอให้ถึงวันสิ้นสูญชีวิตจิตวิญญาณ

***พิเศษจากราคา ปก ๓๕๐ บาท ลดพิเศษ Pre-order ราคา ๒๙๐ รวมค่าจัดส่ง
***สนใจ ติดต่อ ได้ที่ Facebook page : The 365 days
หรือโทร: ๐๘๑-๖๑๕ ๐๕๓๕
***รายได้หลังหักค่าใช้จ่าย นำไปสนับสนุนจัดกิจกรรมเพื่อแม่น้ำโขง