คำ : อัคระ ธิติถาวร
ภาพ :ชูลี สุชาติ

พลัดพรากจากนาสู่เมือง
อึดอัดขัดเคืองหนักหนา
สังคมนิยมเงินตรา
สิ่งปรารถนาคนเมือง

ฝืนย่างสู่ทางสายใหม่
หวังให้ชีวิตฟูเฟื่อง
สางหนี้ล้างสินสิ้นเปลือง
สู่เมืองเพื่อหางานทำ

แม่สร้างหนี้สินไว้มาก
จากความทุกข์ยากเหลื่อมล้ำ
ข้าวกล้าเช่านาเขาทำ
ชอกช้ำขาดทุนย่อยยับ

ที่อยู่อาศัยเรือนชาน
เอาเข้าธนาคารเสร็จสรรพ
ดอกเบี้ยต่างกรีธาทัพ
หมายจับยึดทรัพย์สินไป

จึงเหลือแค่หนึ่งทางเลือก
กระเสือกกระสนให้ได้
จากนาสู่เมืองวิไล
หอบกายมาขายแรงงาน

เพื่อหวังได้เงินมากมาย
เอาไปใช้หนี้ที่บ้าน
ไถ่ถอนที่อยู่เรือนชาน
จากธนาคารกลับคืน

พลัดพรากจากนาสู่เมือง
อึดอัดขัดเคืองก็ฝืน
ชอกช้ำระกำกล้ำกลืน
หลับตาเพื่อตื่นอีกครา

ชีวิตที่ไร้ความสุข
ความทุกข์ทับถมไล่ล่า
หมดสิ้นหนี้สินคืนนา
อยู่ตามประสาพอเพียง