คำ : มหาตมะ คานธี
ภาพ: ชูลี สุชาติ

“ That the way of truth and love has alway won”
วิถีแห่งความจริงและความรักมักเอาชนะทุกสิ่ง