ภาพและคำ ชูลี สุชาติ

“ในวันที่มีการต่อสู้เพื่อชาติ
ย่อมมีผู้ฉกฉวย เอาผลประโยชน์
แต่ประชาชนที่มีสติปัญญาก็รู้ดีว่า
ใครสู้ เพื่อชาติ ใครสู้เพื่อผลประโยชน์” (เล่าจื้อ)

ถ้อยคำเบื้องต้นผ่านมานับพันปียังคงยืนยันถึงความจริง ความจริงที่ยังคงไว้ซึ่งจิตแท้ของความเป็นมนุษย์บางจำพวก…อ้างเพื่อชาติแต่ กลับทำหน้าที่เป็นกุญแจลั่นกลอน ปิดบัง อำพรางช่วยพวกพ้องตัวเอง