บทกวี: เพลงศิลา
ภาพ: ชูลี สุชาติ
.
ฉันอาจเป็นเมล็ดพันธุ์
อันพิกลพิการ
แต่ได้ถูกปลูกหว่าน
บนดินดำอันอุดม
.
รับน้ำใสใจการุณย์
ดวงแดดอุ่น…เหมาะสม
แตกก้านต้านเรี่ยวลม
ด้วยเหงื่องานการเติบตน
.
อาจคล้ายจะเชื่องช้า
แม้ต้องฝ่าอีกหลายฝน
มินานเนิ่นเกินทน
จะผลิดอกออกให้ชม