คำ:ชมัยภร แสงกระจ่าง
ภาพ: สถาบันองค์ความรู้ท้องถิ่น : โฮงเฮียนแม่น้ำโขง

สูดลมหายใจเข้าเต็มปอด
ปิดตาใบ้บอดต่อทุกสิ่ง
ความดี ความงาม ความจริง
หยุดนิ่งต่อหน้าขณะนี้

ลืมตาขึ้นอีกครั้งแล้วย่างก้าว
ลมหายใจสั้นยาวใจคลายคลี่
เข้า-ออกตามใจ พอดีพอดี
ตั้งจิตวันนี้จะยาตรา

จะเดินตามความถูกต้องของชีวิต
จะเดินตามทางทิศของผู้กล้า
จะเดินตามแนวทางพระศาสดา
จะเดินไปข้างหน้าอย่างมีใจ

จะรับกลิ่นหมดจดจรดนาสา
จะเห็นด้วยดวงตาถึงไหนไหน
จะยินเสียงสองข้างหูอยู่ใกล้ไกล
จะสัมผัสลมไหวด้วยกายดำรง

เดิน เดิน เดิน เดินเถิดเดินชีวิต
ให้ถูกทิศถูกก้าวเป้าประสงค์
อยู่กับปัจจุบันขณะภาวะคง
สติตรงตั้งได้ด้วยใจตน

เดินด้วยธรรมสื่อธรรมให้งามกล้า
เดินให้กายอ่อนล้าได้ตั้งต้น
เดินให้เอมอิ่มเข้มเต็มกมล
เดินให้ผลปรากฏประโยชน์มี

เดินให้รักเผื่อแผ่แก่รอบข้าง
เดินให้ทุกก้าวย่างเต็มศักดิ์ศรี
เดินให้ความกระด้างอ่อนโยนดี
เดินให้โลกเรานี้มีธรรมใจ