กลอนสุภาพ: นนท์ธวัช
ภาพ: ชูลี สุชาติ

คิดว่าเราต้องจากไกลก็ใจหาย
เพราะความหมายดีดียังมีอยู่
ความเปลี่ยนแปลงเหมือนเดินเร็วเกินรู้
เวลาดูเหมือนเดินเร็วเกินไป

ในวันชื่นคืนเหงาที่เราพบ
ไม่อาจลบเลือนกันแม้วันไหน
ความผูกพันพี่น้องคล้องด้วยใจ
จะต้องลืมอย่างไรทำไม่เป็น

เอ่ยคำว่าลาก่อนในตอนนี้
จะไม่มีน้ำตามาให้เห็น
จะจดจำสุข-เศร้าทุกเช้าเย็น
จะจดจำทุกประเด็นความเป็นไป

เอ่ยคำว่าลาก่อนใช่ลาลับ
เราจะกลับมาพบกันวันฟ้าใส
เพราะความรักความหวังยังโยงใย
ระยะทางห่างไกล…แต่ใจเดิม