บทกวี : พุทธิ์นันทะ ผลชัยอรุณ
ภาพ : ชูลี สุชาติ

งามความรัก ถักโลกหล้า พาสุขศรี
งามวิถี ทุกแห่งหน มิหม่นไหม้
งามครรลองมิตรภาพ กุหลาบใจ
งามสมัยมนุษย์ หยุดเกลียดชัง

งามไมตรี แวววาว ทุกเช้าค่ำ
งามศีลธรรม คนทั้งหลาย ไม่บ้าคลั่ง
งามรอยยิ้ม อิ่มชีวี มีพลัง
งามความหวังที่ฉันวาด ทุกคืนวัน

งามคุณค่าบทกวี คลี่เพลงศิลป์
งามแผ่นดินดอกไม้ สายธารฝัน
งามนิยามแก่นสาร การแบ่งปัน
งามสัมพันธ์เกื้อกูล พูนเพิ่มบุญ

งามปัญญา ประจักษ์อยู่ คู่ชีวิต
งามศักดิ์สิทธิ์ น้ำใจ ที่ไม่ขุ่น
งามอ่อนน้อม ถ่อมตน ล้นละมุน
งามอบอุ่น ทุกสังคม งามร่มเย็น!