คำ : อาจินต์ ปัญจพรรค์
ภาพ : ชูลี สุชาติ

ผมเชื่อในพรแสวง คือต้องรักในงานเขียนและจะต้องเขียน
เขียนแล้วเขียนเล่า ไม่ใช่รักเฉยๆ แล้วเอาแต่นั่งคิดว่าจะเขียนอย่างนั้นอย่างนี้ ต้องสั่งสมประสบการณ์ สั่งสมเรื่องราวประทับใจ สั่งสมถ้อยคำ สั่งสมความรู้ซาบซึ้ง ในสิ่งที่พบ สิ่งที่อ่าน สั่งสมได้ดีแล้ว หมั่นเขียนด้วยใจรัก

นายอาจินต์ ปัญจพรรค์
ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ๒๕๓๔
เครดิตสมุดบันทึก: ผสานศิลป์กับศิลปินแห่งชาติ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม