คำ:ส.พลายน้อย
ภาพ : ชูลี สุชาติ

ชีวิตที่ผ่านมาของผม อาจมีความล้มเหลวอยู่พอสมควร
หากมีสิ่งหนึ่งที่ผมไม่ทอดทิ้ง สิ่งนั้นก็คือหนังสือ

นายสมบัติ พลายน้อย
ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ๒๕๕๓
เครดิตสมุดบันทึก: ผสานศิลป์กับศิลปินแห่งชาติ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม