บทกวี : อังคาร จันทาทิพย์
ภาพ : ธีรภาพ โลหิตกุล

หนึ่งหยดยะเยือกท้อง        นทีขยาย
หยาดหนึ่งสานธารสาย      เสียดฟ้า
ฝันล่องหิมาลัยละลาย        หลังคาโลก
กระซิบร่ำสู่หล้า ราบกว้าง  ทะเลไกล

ไหล ชัมบาลา รูปน้ำ            นัยเพียง
ซาชู่ จรด หลานซางเจียง     ประจักษ์ย้ำ
ล้านช้าง หลั่ง เทียนเกียง      กิ๋วล่อง
ของ ลุ่ม โขง เขตล้ำ ลึกท้อง  ธารวิถี

ทุ่งเทือกเขาจรดทุ่งหญ้า โพ้นฟ้าละลิบ
สายน้ำกระซิบถึงแดนดินหลายถิ่นที่
ไม่ขาดห้วงแผ่วหายหลายร้อยปี
ต่างชื่อเพรียกเรียกนทีแห่งชีวิต

ฟากความจริง ฝั่งความฝันอันเหยียดยาว
หลั่งเรื่องราวผ่านผู้คน ผลผลิต
เล่าตำนานขานนัยความใกล้ชิด
เครือญาติจิตวิญญาณส่งผ่านมา

ฟากความจริง ฝั่งความฝันอันเก่าแก่
ทั้งเผื่อแผ่ หลอมรวมลำน้ำสาขา
คดโค้ง โยงข่าย คล้ายนาคา
ให้น้ำท่าชุ่มเย็นแฝงเร้นกาย

มาแต่แรกคุ้ยควักลำธารน้ำไหล
ชอนไชขีดเส้นจนเป็นสาย
กายและเกล็ดนาคดั่งผืนคลื่นน้ำพราย
ปรัมปรานิยายแห่งสายน้ำ

ฟากความจริง ฝั่งความฝันอันกว้างใหญ่
เหนือเชื่อมใต้ สูงตราบลุ่มราบต่ำ
เชื่อมชีวิต วิถี พิธีกรรม
ร้อยเรียงภูมินำลำภูมิลำเนา

ธรรมชาติ ความเชื่อ เหนือธรรมชาติ
ผุดแก่ง หาด ผา คอน เกาะ ดอนเก่า
ฟากออก ตก ฝั่งขวา ซ้าย หลายเงื้อมเงา
สงครามเร้าห้วงกาลร้าวรานตะกอน

จากฟ้าสูงต้นสาย สุดปลายน้ำ
การค้างำครอบเงื่อนไขไม่หยุดหย่อน
ทุนสะเทือนเคลื่อนฐานรุกธารสะท้อน
ความยอกย้อนแผ่ขยายทลายทะลวง

ซาชู่รินชัมบาลาเคยบ่าไหล
หลานซางเจียงลมหายใจเริ่มขาดห้วง
ล้านช้างเหือด ของทุรนรับผลพวง
หนักหน่วงตลอดโขงขอดแล้ง

พล่านพลิกกายทลายฝั่งทั้งสองฟาก
ภาพเบื้องหน้า พญานาคเกล็ดผากแห้ง
หลอมละลายกลายร่างกลางแดดแรง
ถูกตัดแบ่งแหว่งวิ่นดิ้นทุราย

ธรรมชาติ ความเชื่อ เหนือธรรมชาติ
สัมผัสขาด สัมพันธ์ถูกบั่นสาย
กายและเกล็ดเคยกระเพื่อมเลื่อมคลื่นพราย
กระสนกระเสือกเกลือกทรายอยู่ซ้ำซ้ำ

เขื่อนขวางขีดดั่งมีดบั่นหั่นเป็นท่อน!
ทุกช่วงตอนบิดเร่ารวดร้าวระส่ำ…
ร้อยปีผ่าน ตำนานนาคตายซากย้ำ
เรื่องจริงจังฝังจำปรัมปรา!…

กาลครั้งหนึ่ง เมื่อไม่นาน…
มีเรื่องขานตำนานเล่าเอาไว้ว่า…..
…………………………………………………..
……………………………………………………

ชัมบาลา คือดินแดนแห่งความสงบและสันติสุขในความเชื่อของชาวทิเบต
ซาชู่ (Dzachu), หลานซางเจียง (Lanchang Jiang), ล้านช้าง, เทียนเกียง (Tien Giang), กิ๋วล่อง (Cuu Long), ของ, โขง คือชื่อเรียกแม่น้ำโขงในภาษาต่างๆ แต่ละช่วงที่แม่น้ำโขงไหลผ่าน
เมษายน – พฤษภาคม 2553