ผู้ประพันธ์ ยุภาพรรณ มันกระโทก
ภาพ ชูลี สุชาติ

อันรักใดมากมายหลายล้านเท่า
แม้รวมเอาความรักจากโลกสาม
มิอาจเทียบรักบริสุทธิ์งาม
ในทุกยามของแม่แน่แท้จริง

รักของแม่ดุจน้ำอมฤต
หลั่งชโลมดวงจิตลูกสุขยิ่ง
เป็นพลังให้ก้าวไปไม่ประวิง
อุปสรรคไม่เกรงกริ่งกล้าฝ่าฟัน

รักของแม่สร้างให้ลูกได้ดี
ก่อกำเนิดจวบวันนี้ถึงฝั่งฝัน
รักของแม่มากมายนับอนันต์
สุดเสกสรรถ้อยคำจำนรรจา

ลูกขออัญเชิญคุณพระไตรรัตน์
เพริศพิพัฒน์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทศทิศา
อวยพรแม่สุขกายใจไร้โรคา
ให้แม่อายุยืนยิ่งขึ้นเทอญ.