คำ: รงษ์ วงษ์สวรรค์
ภาพ : ชูลี สุชาติ

การที่ใครพูดถึงความจน บนหน้ากระดาษให้มันปวดร้าว จะต้องรู้จักชีวิตคนรวยให้มาก คุณจะไม่ปวดร้าวเท่าที่ควรเลย
ถ้าคุณพูดแต่ว่าคนจนกำลังหิว แต่คุณไม่บอกว่าคนรวยกำลังกินอะไร

นาย รงษ์ วงษ์สวรรค์
ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ๒๕๓๘
เครดิตสมุดบันทึก: ผสานศิลป์กับศิลปินแห่งชาติ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม