คำ: เสกสรร ประเสริฐกุล
ภาพ : ชูลี สุชาติ

ภูเขาสูงตระหง่านคงให้อะไรได้ไม่มาก ถ้าจุดหมายปลายทางของท่าน อยู่แค่ขึ้นไปพิชิตมัน แต่ถ้ายามไต่เลาะสู่ความสูง ในใจท่านมีเพียงความสัมพันธ์ระหว่างตัวเองกับก้าวถัดไป บางทียามนั้นท่านอาจห่างไกลห้วงทุกข์มาหลายก้าวแล้ว ยิ่งในสำนึกท่านว่างเปล่าปราศจากความต้องการ ไม่มีแมแต่ความคิดจะไปให้ถึงไหน บางทีตอนนั้นท่านจะ “ถึงแล้ว” ยังที่ที่ตนแสวงหา

นาย เสกสรร ประเสริฐกุล
ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ๒๕๕๒
เครดิตสมุดบันทึก: ผสานศิลป์กับศิลปินแห่งชาติ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

365-blog.com