ชูลี สุชาติ

ว่ากันว่าเรื่องบางเรื่องนั้นควรปล่อยให้เป็นไปตามเงื่อนไขของกาลเวลา บางเรื่องอาจเลือนหายไป ทว่าฤดูชีวิตของคนคนหนึ่งที่มีทั้งดี ร้าย มีดอกไม้และก้อนอิฐ นั่นคือบทพิสูจน์ถึงความเป็นเพชรที่ได้รับการเจียระไน เป็นสิ่งของล้ำค่าอันคู่ควรแก่การยกย่อง ผู้มาก่อนย่อมทิ้งบางสิ่งบางอย่าง เมื่อถึงจุดที่เรียกได้ว่าไต่ขึ้นสู่จุดสูงสุด ในยามนั้นการทบทวน สร้างผลงานเพื่อส่งต่อให้ผู้มาทีหลังได้เรียนรู้ คิดสร้างสรรค์ ความงาม ความดีเพื่อจรรโลงโลกที่มีความหลากหลาย 

ศิลปะคืองานสร้างสรรค์ชีวิตคนเรานั้นสั้น แต่ศิลปะยืนยาว เฉกเช่นเดียวกับศาสตร์ทุกแขนงที่โลกได้คัดสรร มีบางสิ่งลี้ลับที่ต้องใช้จิตวิญญาณสัมผัส งานวรรณกรรมก็เช่นเดียวกัน ไม่มีแก่นแท้ของความถูกต้อง ก็แค่ถูกแบ่งแยกไปตามหมวดหมู่ กวี นิยาย เรื่องสั้น สารคดี ทว่าทุกๆ ผลงานที่ได้กลั่น กร่อน เทาะ บ่มเพาะจนเป็นอัญมณีล้ำค่า คือตัวตนของผู้เขียน ผู้ประพันธ์ ที่ต้องการสื่อสารกับผู้อ่าน ผู้เสพศิลป์ ในห้วงยามที่โลกหมุนวนเปลี่ยนแปลงไปกับการเลื่อนไหลบนหน้าจอสัมผัส บางลมหายใจถูกกลบลบหาย หากแต่ลมหายใจที่รวยระรินและยังคงบอกได้ถึงความหวังและศรัทธาจะนำพาไปสุ่จุดหมาย

เรื่องราวลี้ลับในโลกใบนี้ยังมีอะไรมากมายที่รอคอยการค้นพบ แต่บางความลับนั้นรอแค่เพียงใครสักคนหยิบจับขึ้นมาพลิกอ่านหน้าแล้วหน้าเล่า…ราวกับม่านค่อยๆ คลี่คลายให้เห็นฉากละครชีวิต

ค ว า ม ลั บ ข อ ง เ รื่ อ ง สั้ น

ถ้าเป็นนักเดินทาง ก็พอจะเอ่ยอ้างได้ว่า เดินบนถนนสายเรื่องสั้นมาไกลพอดู ผ่านหุบห้วย ขวากหนามและผ่านกลีบกุหลาบที่ลาดปูอยู่หลายช่วง นอกจากเขียนเรื่องสั้นแล้ว ยังใช้อาชีพความเป็นครูสอนวรรณกรรมมาเกือบสามสิบปี จัดกิจกรรมอบรม บ่มเพาะนักเขียนมานับครั้งไม่ถ้วน จนมีความมั่นใจว่า น่าจะพอมีความรู้ และประสบการณ์มากพอที่จะลุกขึ้นมาเขียนหนังสือในทำนอง “คู่มือการเขียนเรื่องสั้น” สักเล่มหนึ่ง เพื่อเป็นการถ่ายทอดประสบการณ์เกี่ยวกับการเขียนเรื่องสั้นแก่นักเขียนรุ่นเยาว์ หรือผู้ที่มีใจรัก ฝักใฝ่ในการเขียนเรื่องสั้น
“ความลับของเรื่องสั้น” อาจไม่ใช่คู่มือแนะนำการเขียนที่สมบูรณ์ที่สุด เพราะยังมีอีกหลายแง่มุมที่ไม่ได้เขียนถึง เป็นหนังสือที่ให้แนวทางในการเขียน ถ่ายทอดโดยตรงจากนักเขียนถึงผู้อ่าน อาจสะท้อนให้เห็นวิธีคิด วิธีการและวิถีแห่งการเขียน ที่ใช้เขียนเรื่องสั้นของตัวเองแทบทั้งหมด

ไพฑูรย์ ธัญญา
นักเขียนรางวัลซีไรต์ ปี ๒๕๓๐
ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ปี ๒๕๕๙

พิเศษ: สำหรับผู้เข้าร่วม อบรมมหัศจรรย์เรื่องสั้น ในวันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2562 จะได้รับหนังสือเล่มนี้