ศิลปะไม่ใช่เรื่องของความเก่ง ไม่ใช่เรื่องของเล่ห์เหลี่ยม ไม่ใช่เรื่องของปฏิภานอะไรทั้งนั้น มันเป็นเรื่องของความจริงใจ มันเป็นเรื่องกลั่นกรองที่ต้องบ่ม เหมือนผึ้งสะสมน้ำ หวานทีเดียว เพื่อจะออกเป็นรวงผึ้ง เป็นผลงานออกมา จิตใจประณีตเท่าไหร่ งานจะลึกซึ้งเท่านั้น

นายโกวิท อเนกชัย (เขมานันทะ)
ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ๒๕๕๐

เครดิตสมุดบันทึก: ผสานศิลป์กับศิลปินแห่งชาติ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม