บทกวี : พุทธิ์นันทะ ผลชัยอรุณ
ภาพ   :  สงคราม โพธิ์วิไล

จักรวาลปลุกชีวิต ลิขิตฝัน
ดวงตะวันส่องแสงแต่งวิถี
ขณะฉันเฝ้าบรรเลงเพลงกวี
มิตรไมตรีแห่งความรักทอถักใจ

หอมแก่นสารงานศาสตร์สะอาดศิลป์
ห้วงดวงจินต์มากมีมณีใส
ยิ้มขอบฟ้าขลิบทองผ่องอำไพ
มือดอกไม้คอยช่วยอำนวยพร

เหมือนมองเห็นโลกนี้เป็นสีขาว
ฉันไม่หนาว ในความเพียรเขียนอักษร
เธออยู่ในทุกภาพของกาพย์กลอน
แสนสุนทรในครรลองของกวี

เพราะหัวใจใฝ่คืนวันสันติภาพ
ฉันจึงกราบไหว้ธรรมะประเสริฐศรี
ก่อกุศลศรัทธามั่นวรรณคดี
ไม่หยุดคลี่พลังสร้างปรัชญา

จักรวาลปลุกชีวิตลิขิตฝัน
ดวงตะวันส่องแสงแต่งโลกหล้า
ขณะฉันเฝ้าบรรเลงเพลงชีวา
งามคุณค่ากลางใจสายธารรัก!