บทกวี : เพลงศิลา
ภาพ : ชูลี สุชาติ

หนูน้อย อยากเป็นตำรวจ
หนูน้อย อยากเป็นทหาร
หนูน้อย อยากเป็น ข้าราชการ
หนูน้อย อยากเป็นศิลปิน
หนูน้อย อยากเป็นคุณหมอ
หนูน้อย อยากเป็นคุณครู
หนูน้อย ตั้งใจเรียนรู้
เพราะหนูน้อยอยากเป็น…คนดี

มองฝัน มองจริง ยิ่งเจ็บปวด
ตำรวจดีดีมีแค่ไหน
ทหารดีดี เหลือเท่าไร
ข้าราชการทั้งหลาย….พลอยหายไป
คุณหมอมากมาย…หายไปไหน
คุณครูมากมาย…หายไปไหน
ศิลปินมากมาย…หายไปไหน
คนดีมากมาย…พาลหายไป
เกิดอะไรขึ้นกับหนูน้อย